× Kiểm tra đơn hàng

Van điện từ

  • Thương hiệu:
  • Sản xuất tại:
    Đài Loan
  • Mã HH:
  • Đơn vị tính:
    Cái
Tổng quan về sản phẩm
LPDA※※B Series
Inches range: 3/8" ~ 3"
In-out let type: Hình thức lối ra vào: kiểu den trong
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDA10B
LPDA15B
LPDA20B
LPDA25B
INCHES
3/8"
1/2"
3/4"
1"
Đường kính miệng
A
70
70
78
92
B
60
60
65
80
C
33
33
43
52
D
15
15
22
37
E
47
47
65
65
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDA40B
LPDA45B
LPDA50B
LPDA65B
INCHES
1 1/2"
1 1/2"
2"
2 1/2"
Đường kính miệng
A
130
130
186
186
B
90
108
145
S
C
73
73
103
103
D
32
32
46
46
E
65
73
73
73
 
 
Mô hình
LPDA80B
INCHES
3"
Đường kính miệng
A
228
B
170
C
125
D
55
E
73
 
LPDB※※B Series
Inches range: 3/4" ~ 1 1/2"
In-out let type: Lối ra ống chùm, lối vào bên trong mô hình
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDB20B
LPDB25B
LPDB40B
LPDB45B
INCHES
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/2"
Đường kính miệng
A
60
98
130
130
B
87
117
139
157
C
50
55
73
73
D
44
73
80
80
E
65
65
65
73
 
LPDC※※B Series
Inches range: 3/4" ~ 1 1/2"
In-out let type: Lối ra ống chùm, lối vào ống chùm
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDC20B
LPDC25B
LPDC40B
LPDC45B
INCHES
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/2"
Đường kính miệng
A
103
123
157
157
B
87
117
139
157
C
69
80
100
100
D
44
73
80
80
E
65
65
65
73
 
LPDD※※B Series
Inches range: 4" ~ 3"
In-out let type: Kiểu chìm
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDD100B
LPDD50B
LPDD65B
LPDD80B
INCHES
4"
2"
2 1/2"
3"
Đường kính miệng
A
230
164
164
207
B
130
116
116
125
C
290
200
200
249
D
-
-
-
-
E
103
73
73
7
LPDA※※C Series
Inches range: 3/8" ~ 3"
In-out let type: Hình thức lối ra vào: kiểu den trong
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDA10C
LPDA15C
LPDA20C
LPDA25C
INCHES
3/8"
1/2"
3/4"
1"
Đường kính miệng
A
70
70
78
92
B
60
60
65
80
C
33
33
43
52
D
15
15
22
37
E
47
47
65
65
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDA40C
LPDA45C
LPDA50C
LPDA65C
INCHES
1 1/2"
1 1/2"
2"
2 1/2"
Đường kính miệng
A
130
130
186
186
B
90
108
145
145
C
73
73
103
103
D
32
32
46
46
E
65
73
73
73
 
 
Mô hình
LPDA80C
INCHES
3"
Đường kính miệng
A
228
B
170
C
125
D
55
E
73
 
LPDB※※C Series
Inches range: 3/4" ~ 1 1/2"
In-out let type: Lối ra ống chùm, lối vào bên trong mô hình
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDB20C
LPDB25C
LPDB40C
LPDB45C
INCHES
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/2"
Đường kính miệng
A
60
98
130
130
B
87
117
139
157
C
50
55
73
73
D
44
73
80
80
E
65
65
65
73
 
LPDC※※C Series
Inches range: 3/4" ~ 1 1/2"
In-out let type: Lối ra ống chùm, lối vào ống chùm
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDC20C
LPDC25C
LPDC40C
LPDC45C
INCHES
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/2"
Đường kính miệng
A
103
123
157
157
B
87
117
139
157
C
69
80
100
100
D
44
73
80
80
E
65
65
65
73
 
LPDD※※C Series
Inches range: 4" ~ 3"
In-out let type:
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDD100C
LPDD50C
LPDD65C
LPDD80C
INCHES
4"
2"
2 1/2"
3"
Đường kính miệng
A
230
164
164
207
B
130
116
116
125
C
290
200
200
249
D
-
-
-
-
E
103
73
73
73
LPDA※※E Series
Inches range: 3/8" ~ 3"
In-out let type:
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDA10E
LPDA15E
LPDA20E
LPDA25E
INCHES
3/8"
3/8"
3/4"
1"
Đường kính miệng
A
70
70
78
92
B
60
60
65
80
C
33
33
43
52
D
15
15
22
37
E
49
49
67
67
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDA40E
LPDA45E
LPDA50E
LPDA65E
INCHES
1 1/2"
1 1/2"
2"
2 1/2"
Đường kính miệng
A
130
130
186
186
B
90
108
145
145
C
73
73
103
103
D
32
32
46
46
E
70
80
80
80
 
 
Mô hình
LPDA80E
INCHES
3"
Đường kính miệng
A
228
B
170
C
125
D
55
E
80
 
LPDB※※E Series
Inches range: 3/4" ~ 1 1/2"
In-out let type: Lối ra ống chùm, lối vào bên trong mô hình
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDB20E
LPDB25E
LPDB40E
LPDB45E
INCHES
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/2"
Đường kính miệng
A
60
98
130
130
B
87
117
139
157
C
50
55
73
73
D
44
73
80
80
E
67
67
70
80
 
LPDC※※E Series
Inches range: 3/4" ~ 1 1/2"
In-out let type: Lối ra ống chùm, lối vào ống chùm
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDC20E
LPDC25E
LPDC40E
LPDC45E
INCHES
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/2"
Đường kính miệng
A
103
123
157
157
B
87
117
139
157
C
69
80
100
100
D
44
73
80
80
E
67
67
70
80
 
LPDD※※E Series
Inches range: 4" ~ 3"
In-out let type: Kiểu chìm
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDD100E
LPDD50E
LPDD65E
LPDD80E
INCHES
4"
2"
2 1/2"
3"
Đường kính miệng
A
230
164
164
207
B
130
116
116
125
C
290
200
200
249
D
-
-
-
-
E
120
80
80
80
LPDA※※A Series
Inches range: 3/4" ~ 3"
In-out let type: Hình thức lối ra vào: kiểu den trong
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDA20A
LPDA25A
LPDA40A
LPDA45A
INCHES
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/2"
Đường kính miệng
A
78
92
130
130
B
65
80
90
108
C
43
52
73
73
D
22
37
32
32
E
65
65
65
73
 
 
 
 
Mô hình
LPDA50A
LPDA65A
LPDA80A
INCHES
2"
2 1/2"
3"
Đường kính miệng
A
186
186
228
B
145
145
170
C
103
103
125
D
46
46
55
E
73
73
73
 
LPDB※※A Series
Inches range: 3/4" ~ 1 1/2 "
In-out let type: Lối ra ống chùm, lối vào bên trong mô hình
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDB20A
LPDB25A
LPDB40A
LPDB45A
INCHES
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/2 "
Đường kính miệng
A
60
98
130
130
B
87
117
139
157
C
50
55
73
73
D
44
73
80
80
E
65
65
65
73
 
LPDC※※A Series
Inches range: 3/4" ~ 1 1/2"
In-out let type: Lối ra ống chùm, lối vào ống chùm
 
 
 
 
 
Mô hình
LPDC20A
LPDC25A
LPDC40A
LPDC45A
INCHES
3/4"
1"
1 1/2"
1 1/2"
Đường kính miệng
A
103
123
157
157
B
87
117
139
157
C
69
80
100
100
D
44
73
80
80
E
65
65
65
73
 
LPDD※※A Series
Inches range: 2" ~ 3"
In-out let type: Kiểu chìm
 
 
 
 
Mô hình
LPDD50A
LPDD65A
LPDD80A
INCHES
2"
2 1/2"
3"
Đường kính miệng
A
164
164
207
B
116
116
125
C
200
200
249
D
-
-
-
E
73
73
73
Chọn sản phẩm
Chọn Giá Tên HH Mã HH
Liên hệ
Van điện từ LPD80B/C
LPD80B/C
Liên hệ
Van điện từ LPDF50B/C
LPDF50B/C
Liên hệ
Van điện từ LPDC40C
LPDC40C
Liên hệ
Van điện từ LPDC40B
LPDC40B
Liên hệ
Van điện từ LPDC40B
LPDC40B
Liên hệ
Van điện từ LPDB40C
LPDB40C
Liên hệ
Van điện từ LPDB40B
LPDB40B
Liên hệ
Van điện từ LPDA40C
LPDA40C
Liên hệ
Van điện từ LPDA40B
LPDA40B
Liên hệ
Van điện từ LPDC25C
LPDC25C
Liên hệ
Van điện từ LPDC25B
LPDC25B
Liên hệ
Van điện từ LPDB25C
LPDB25C
Liên hệ
Van điện từ LPDB25B
LPDB25B
Liên hệ
Van điện từ LPDA25C
LPDA25C
Liên hệ
Van điện từ LPDA25B
LPDA25B
Liên hệ
Van điện từ LPDC20C
LPDC20C
Liên hệ
Van điện từ LPDC20B
LPDC20B
Liên hệ
Van điện từ LPDC20A
LPDC20A
Liên hệ
Van điện từ LPDB20C
LPDB20C
Liên hệ
Van điện từ LPDB20B
LPDB20B
Liên hệ
Van điện từ LPDB20A
LPDB20A
Liên hệ
Van điện từ LPDA20C
LPDA20C
Liên hệ
Van điện từ LPDA20B
LPDA20B
Liên hệ
Van điện từ LPDA20A
LPDA20A
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Chưa có catalogue.
Yêu cầu báo giá
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0827.077.078
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Nam: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0829.077.078
  + Email: tri@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan
Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá