× Kiểm tra đơn hàng

Series SPPM
Màn hình hiển thị giá trị áp suất Series SPPM là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Series APM/MPM/PPM
Màn hình hiển thị giá trị áp suất Series APM/MPM/PPM là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Series DPMW
Màn hình hiển thị giá trị áp suất Series DPMW là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Series DPML
Màn hình hiển thị giá trị áp suất Series DPML là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Series DPMP
Màn hình hiển thị giá trị áp suất Series DPMP là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Series LCI308 & LCI408
Màn hình hiển thị giá trị áp suất Series LCI308 & LCI408 là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Series LCI508 & LCI608
Màn hình hiển thị giá trị áp suất Series LCI508 & LCI608 là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Series LCI132
Màn hình hiển thị giá trị áp suất Series LCI132 là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Series DPMX
Màn hình hiển thị giá trị áp suất Series DPMX là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Series RSM
Màn hình hiển thị giá trị áp suất hay còn gọi là bộ hiển thị áp suất, đây là một thiết bị công nghiệp chuyên dùng trong các ứng dụng hiện thị các thông số vật lý như áp suất, nhiệt độ, dòng điện, mức nước...Chúng thường được kết nối với các loại cảm biến đo mức trong các nhà máy hay khu công nghiệp.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá