× Kiểm tra đơn hàng

Khay Chứa Bằng Nhựa

SAAF™ Cassette Cleanroom Grade
SAAF™ Cassette Cleanroom Grade được thiết kế để khắc phục các hạn chế của băng cassette cũ bằng cách cung cấp độ kín tốt hơn, sử dụng phương tiện cao hơn và giảm áp suất thấp hơn. SAAF™ Cassette Cleanroom Grade giúp tiết kiệm năng lượng hơn một số loại cassette khác.

SAAF™ Cassette Heavy Duty
Được thiết kế cho các ứng dụng hạng nặng, SAAF ™ Cassette Heavy Duty khắc phục các hạn chế của băng cassette cũ bằng cách cung cấp độ kín tốt hơn, sử dụng phương tiện cao hơn và giảm áp suất thấp hơn. SAAF ™ Cassette Heavy Duty giúp tiết kiệm năng lượng hơn một số loại cassette khác.

SAAF™ Cassette Medium Duty
SAAF™ Cassette Medium Duty có nhiệm vụ khắc phục những hạn chế của băng cassette cũ bằng cách cung cấp độ kín tốt hơn, sử dụng phương tiện cao hơn và giảm áp suất thấp hơn. SAAF™ Cassette Medium Duty giúp tiết kiệm năng lượng hơn một số loại cassette khác.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá