× Kiểm tra đơn hàng

Lọc Tinh Dạng V

DuraVee XL & HXL
Heavy-duty, halogen-free DuraVee fi lters were purpose-built for the gas turbine industry, and offer excellent performance in compressors, gas turbines and other machinery in which pulsing or surging may occur. Available in two sizes, standard (11") and HXL (17"), the DuraVee fi lter line offers large dustholding capacity that extends replacement intervals without sacrifi cing protection.

VariCel® HVXL
VariCel® HVXL được thiết kế để sử dụng trong lắp đặt HVAC thương mại và công nghiệp, nó mang lại chất lượng không khí mong muốn trong điều kiện vận hành khó khăn. Lọc VariCel® HVXL là lọc tinh dạng V với vật liệu lọc là sợi thủy tinh kèm theo khung được làm từ nhựa Polystyrenev & ABS Hot.

VariCel® VXL
Bộ lọc VariCel® VXL được thiết kế để sử dụng trong lắp đặt HVAC thương mại và công nghiệp, nó mang lại chất lượng không khí mong muốn trong điều kiện vận hành khó khăn. Lọc VariCel® VXL được cấu tạo bởi nhiều sợi thủy tinh đã cấu thành các khung lọc dạng chữ V có khả năng hấp thụ bụi lên hơn 50%.

VariCel® VXLC
Lọc VariCel® VXLC được thiết kế để sử dụng trong lắp đặt HVAC thương mại và công nghiệp, nó mang lại chất lượng không khí mong muốn trong điều kiện vận hành khó khăn. VariCel® VXLC có khung được làm từ nhựa và vật liệu lọc là sợi thủy tinh.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá