× Kiểm tra đơn hàng

MOLOSroto DF11
Công tắc mức dạng cánh quạt MOLOSroto DF11 có chỉ báo mức độ mái chèo quay DF11 được sử dụng trong hầu hết các chất rắn số lượng lớn để phát hiện đầy đủ, trống hoặc theo yêu cầu trong các silo và thùng. Các cảm biến có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của nhiều ứng dụng với số lượng tùy chọn.
Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá