× Kiểm tra đơn hàng

Lọc EPA Dạng Hộp

BioCel® I
Bộ lọc BioCel® I được thiết kế chủ yếu để loại bỏ các chất gây ô nhiễm sinh học trong không khí tại các khu vực quan trọng của bệnh viện và các nhà máy chế biến thực phẩm và dược phẩm. Được đánh giá ở mức hiệu suất 95% trên 0,3 micromet thách thức aerosol và MERV 16 theo tiêu chuẩn ASHRAE 52.2.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá