× Kiểm tra đơn hàng

Tủ Đựng Hóa Chất


Tủ đựng hóa chất không có lọc cacbon VP-CSC-2-1500
Tủ đựng hóa chất không có lọc cacbon VP-CSC-2-1500 là tủ đựng hóa chất dùng để chứa các loại hóa chất dung môi có thuộc tính độc, giúp bảo quản các loại hóa chất và bảo vệ người sử dụng tránh được các tác hại của hóa chất trong suốt thời gian lưu trữ chúng trong phòng thí nghiệm.

Tủ đựng hóa chất không có lọc cacbon VP-CSC-2-1200
Tủ đựng hóa chất không có lọc cacbon VP-CSC-2-1200 là tủ đựng hóa chất dùng để chứa các loại hóa chất dung môi có thuộc tính độc, giúp bảo quản các loại hóa chất và bảo vệ người sử dụng tránh được các tác hại của hóa chất trong suốt thời gian lưu trữ chúng trong phòng thí nghiệm.

Tủ đựng hóa chất có lọc cacbon VP - BFH 1800
Tủ đựng hóa chất có lọc cacbon VP - BFH 1800 là tủ đựng hóa chất dùng để chứa các loại hóa chất dung môi có thuộc tính độc, giúp bảo quản các loại hóa chất và bảo vệ người sử dụng tránh được các tác hại của hóa chất trong suốt thời gian lưu trữ chúng trong phòng thí nghiệm.

Tủ đựng hóa chất có lọc cacbon VP - BFH 1200
Tủ đựng hóa chất có lọc cacbon VP - BFH 1200 là tủ đựng hóa chất dùng để chứa các loại hóa chất dung môi có thuộc tính độc, giúp bảo quản các loại hóa chất và bảo vệ người sử dụng tránh được các tác hại của hóa chất trong suốt thời gian lưu trữ chúng trong phòng thí nghiệm.

Tủ đựng hóa chất có lọc cacbon
Tủ đựng hóa chất dùng để chứa các loại hóa chất dung môi có thuộc tính độc, giúp bảo quản các loại hóa chất và bảo vệ người sử dụng tránh được các tác hại của hóa chất trong suốt thời gian lưu trữ chúng trong phòng thí nghiệm.

Tủ hút hóa chất loại đặc biệt
Tủ hút hóa chất loại đặc biệt là máy làm việc dùng để xử lý các loại vật chất có hại. Khu vực làm việc được làm sạch nhờ không khí sạch được lọc qua bộ lọc HEPA. Khí độc được thu hút từ mặt trước, mặt sau bàn làm việc, phòng chống dòng chảy không khí thoát ra từ mặt trước.


Buồng lấy mẫu ngành Dược phẩm
Buồng lấy mẫu ngành Dược phẩm là thiết bị bài khí ở các khu vực lân cận của nơi phát sinh, khu vực xử lý bụi dược phẩm, được thiết kế phù hợp với thiết bị xử lý và không gian làm việc. Thiết kế có tính đến việc bảo trì, thay thế bộ lọc.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá