× Kiểm tra đơn hàng

Ống gió mềm

Ống Gió Mềm Thương Hiệu CENFLEX
CENFLEX non-insulated aluminium flexible air ducts are specifically produced for low and medium pressure heating, cooling, ventilation, exhaust and air conditioning systems.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá