× Kiểm tra đơn hàng

Lọc Trần Phòng Sơn

PreRolls F
PreRolls F được sử dụng cho những nơi cần hiệu suất lọc bụi cao và độ tổn thất áp suất thấp. PreRolls F với độ lọc trung bình có thể ứng dụng cho phòng sơn, phòng sấy cho công nghệ sơn hoặc được sử dụng như dạng lọc thô trong hệ thống HVAC.

AmerTex® F-Series
AmerTex® F-Series được thiết kế để lắp đặt ở trần của buồng sơn, với hiệu suất M5 theo tiêu chuẩn EN779-2012. Phương tiện lọc này được hỗ trợ bởi lưới nylon ở bề mặt thoát khí để tăng cường độ và khả năng giữ hạt sơn. Chất kết dính sơn bắt được áp dụng trong phương tiện truyền thông để đảm bảo khả năng giữ sơn được đảm bảo.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá