× Kiểm tra đơn hàng
Cảm biến đo lưu lượng khí VPFlowScope In-line
Với Cảm biến lưu lượng khí VPFlowScope® In-line, bạn có công cụ hoàn hảo để đo mức tiêu thụ của máy móc, phân bổ chi phí và theo dõi tổn thất áp suất. VPFlowScope® In-line giúp đo điểm sử dụng, phân bổ chi phí, đo mạng vòng (đo hai chiều), giám sát rò rỉ, dùng cho không khí, nitơ, CO2, argon...
Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá