× Kiểm tra đơn hàng

Clean Booth

Buồng cân nguyên liệu
Buồng cân nguyên liệu Model: VP-AMR 1390S và Model: VP-AMR 2030S là thiết bị được sử dụng cho phòng sạch. Buồng cân nguyên liệu LAF được dùng để cân nguyên liệu kết hợp điều kiện làm việc với bảo vệ an toàn cho động vật, nhân viên và môi trường.

Buồng cân nguyên liệu RLAF – Dạng tuần hoàn khí
Buồng cân nguyên liệu RLAF – Dạng tuần hoàn khí là LAF cân nguyên liệu kết hợp điều kiện làm việc với bảo vệ an toàn cho động vật, nhân viên và môi trường. Buồng cân nguyên liệu RLAF là thiết bị xử lý mùi chuyên dùng cho phòng sạch Dược phẩm, Thực phẩm, Mỹ phẩm...

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá