× Kiểm tra đơn hàng

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn EN779 và EN1822

      Hiện nay các sản phẩm lọc khí như EN 779 và EN1822 được xem là thước đo về tiêu chuẩn lọc khí cho nhiều quốc gia trên thế giới. Có thể thấy hiện tại một hệ thống lọc khí được chia làm 3 cấp gồm: Lọc thô, lọc tinh và lọc EPA, HEPA, ULPA.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn EN779 và EN1822

      Để xem mỗi sản phẩm có đạt tiêu chuẩn EN779 và EN1822 hay không sẽ được dựa vào từng mục tiêu khác nhau để đánh giá về sản phẩm. Hiện tại trên quốc tế quy ước tiêu chuẩn EN779 sẽ dùng để đánh giá lọc thô và lọc tinh, bên cạnh đó tiêu chuẩn EN1822 sẽ được dùng để đánh giá lọc EPA, HEPA, ULPA.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn EN779 và EN1822

  • Tiêu chuẩn EN779 được dùng để điều chỉnh lọc thô, lọc tinh và hai cấp lọc này được phân loại, đánh giá dựa trên tiêu chí là mức độ cản bụi trung bình (Am) và hiệu suất lọc trung bình (Em). Hiện nay với các sản phẩm lọc thô có hiệu suất giữ bụi ban đầu dưới 20% sẽ được xếp vào dãy lọc có cấp độ từ G1 đến G4 và các sản phẩm lọc tinh có hiệu suất giữ bụi ban đầu trên 20% sẽ được xếp vào cấp lọc F5 đến F9 hoặc từ M5, M6, F7 đến F9.

Nhóm

Phân loại lọc

Áp suất cuối

(Pa)

Mức độ cản bụi trung bình Am (%)

Hiệu suất trung bình Em (%)

Hiệu suất tối tiểu (%)

Lọc thô

G1

250

50 ≤ Am ≤ 65

-

-

G2

250

65 ≤ Am ≤ 80

-

-

G3

250

90 ≤ Am

-

-

G4

250

-

-

-

Lọc tinh

M5

450

-

40 ≤ Em ≤ 60

-

M6

450

-

60 ≤ Em ≤ 80

-

F7

450

-

80 ≤ Em ≤ 90

35

F8

450

-

90 ≤ Em ≤ 95

55

F9

450

-

95 ≤ Em

70

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn EN779 và EN1822

  • tiêu chuẩn EN1822 được dùng để điều chỉnh lọc EPA, HEPA, ULPA. Khác với lọc thô và lọc tinh, lọc EPA, HEPA hay ULPA được đánh giá và phân loại dựa trên hiệu suất và hạt xuyên thấu. Hiện nay theo tiêu chuẩn EN1822 lọc EPA bao gồm các cấp lọc từ E10-E12, lọc HEPA gồm H13, H14 và lọc ULPA bao gồm từ U15 đến U17.

Phân loại lọc

Giá trị toàn bộ

Giá trị cục bộ

Hiệu suất (%)

Hạt xuyên thấu (%)

Hiệu suất (%)

Hạt xuyên thấu (%)

E10

≥ 85

≤ 15

-

-

E11

≥ 95

≤ 5

-

-

E12

≥ 99.5

≤ 0.5

-

-

H13

≥ 99.95

≤ 0.05

≥ 99.75

≤ 0.25

H14

≥ 99.995

≤ 0.005

≥ 99.975

≤ 0.025

U15

≥ 99.9995

≤ 0.0005

≥ 99.9975

≤ 0.0025

U16

≥ 99.99995

≤ 0.00005

≥ 99.99975

≤ 0.00025

U17

≥ 99.999995

≤ 0.000005

≥ 99.9999

≤ 0.0001

      Quý khách hàng có nhu cầu mua lọc thô, lọc tinh hay lọc EPA, HEPA, ULPA mà chưa xác định được cấp lọc cần chọn có thể liên hệ Việt Phát để được hỗ trợ tốt nhất.

Tin liên quan
Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá