× Kiểm tra đơn hàng

DriPak® 2000

 • Thương hiệu:
 • Sản xuất tại:
  Malaysia
 • Mã HH:
 • Đơn vị tính:
  Cái
Tổng quan về sản phẩm
The DriPak 2000 filter has improved performance with ultrasonically-welded pocket configuration, employing complete pocket inflation and eliminating crowding or leakage.
 
Product Overview
 • High-loft layered melt blown synthetic media, stronger than fibreglass
 • Non-shedding and water-resistant media
 • Ultrasonically-welded pocket configulation that guarantees complete pocket inflation and eliminates crowding or leakage
 • Strong and robust material that displays excellent abrasional resistance and performs well in 100% RH condition
Typical Applications
 • Automotive
 • Commercial Buildings
 • Data Centres
 • Food and Beverage
 • Hospitality
 • Industrial
 • Schools and Universities
Chọn sản phẩm
Chọn Giá Mã HH Tiêu chuẩn EN779 Quy cách (WxHxD) Số túi Lưu lượng
Liên hệ M704-118-240 M5 594x594x610mm 8 3,400CMH
Liên hệ M704-118-210 M5 594x594x534mm 8 3,400CMH
Liên hệ M704-116-120 F5 594x594x292mm 6 3,400CMH
Liên hệ M706-116-210 M6 594x594x534mm 6 3,400CMH
Liên hệ M706-123-210 F6 289x594x533mm 3 1,700CMH
Liên hệ M706-124-210 F6 289x594x533mm 4 1,700CMH
Liên hệ M706-118-300 M6 594x594x762mm 8 3,400CMH
Liên hệ M706-116-150 F6 594x594x381mm 6 3,400CMH
Liên hệ M706-123-150 F6 289x594x381mm 3 1,700CMH
Liên hệ M706-110-300 M6 594x594x762mm 10 3,400CMH
Liên hệ M706-118-210 M6 594x594x534mm 8 3,400CMH
Liên hệ M708-136-210 F7 492x594x534mm 6 2,800CMH
Liên hệ M708-203-150 F7 289x289x381mm 3 850CMH
Liên hệ M708-193-150 F7 594x289x381mm 3 1,700CMH
Liên hệ M708-118-300 F7 594x594x762mm 8 3,400CMH
Liên hệ M708-116-240 F7 594x594x610mm 6 3,400CMH
Liên hệ M708-193-100 F7 594x289x254mm 3 1,700CMH
Liên hệ M708-186-100 F7 594x492x254mm 6 2,800CMH
Liên hệ M708-136-100 F7 492x594x254mm 6 2,800CMH
Liên hệ M708-123-100 F7 289x594x254mm 3 1,700CMH
Liên hệ M708-135-200 F7 492x594x508mm 5 2,800CMH
Liên hệ M708-196-100 F7 594x289x254mm 6 3,400CMH
Liên hệ M708-166-100 F7 594x492x254mm 6 3,400CMH
Liên hệ M708-116-100 F7 594x594x254mm 6 3,400CMH
Liên hệ M708-116-250 F7 594x594x635mm 6 3,400CMH
Liên hệ M708-136-240 F7 492x594x610mm 6 2,800CMH
Liên hệ M708-116-210 F7 594x594x533mm 6 3,400CMH
Liên hệ M708-123-210 F7 289x594x533mm 3 1,700CMH
Liên hệ M708-110-150 F7 594x594x381mm 10 3,400CMH
Liên hệ M708-110-210 F7 594x594x534mm 10 3,400CMH
Liên hệ M708-118-150 F7 594x594x381mm 8 3,400CMH
Liên hệ M708-118-210 F7 594x594x534mm 8 3,400CMH
Liên hệ M708-118-240 F7 594x594x610mm 8 3,400CMH
Liên hệ M708-124-150 F7 289x594x381mm 4 1,700CMH
Liên hệ M708-124-210 F7 289x594x534mm 4 1,700CMH
Liên hệ M708-124-240 F7 289x594x610mm 4 1,700CMH
Liên hệ M709-124-100 F8 289x594x254mm 4 1,700CMH
Liên hệ M709-118-100 F8 594x594x254mm 8 3,400CMH
Liên hệ M709-136-100 F8 492x594x254mm 6 2,800CMH
Liên hệ M709-203-200 F8 289x289x508mm 3 827CMH
Liên hệ M709-126-200 F8 594x289x508mm 6 1,700CMH
Liên hệ M709-110-360 F8 594x594x914mm 10 3,400CMH
Liên hệ M709-119-360 F8 594x594x914mm 9 1,700CMH
Liên hệ M709-118-360 F8 594x594x914mm 8 3,400CMH
Liên hệ M709-116-360 F8 594x594x914mm 6 3,400CMH
Liên hệ M709-136-360 F8 492x594x914mm 6 2,800CMH
Liên hệ M709-135-360 F8 492x594x914mm 5 2,800CMH
Liên hệ M709-124-360 F8 289x594x914mm 4 1,700CMH
Liên hệ M709-123-360 F8 289x594x914mm 3 1,700CMH
Liên hệ M709-138-300 F8 492x594x762mm 8 2,800CMH
Liên hệ M709-136-300 F8 492x594x762mm 6 2,800CMH
Liên hệ M709-135-300 F8 492x594x762mm 5 2,800CMH
Liên hệ M709-125-300 F8 289x594x762mm 5 1,700CMH
Liên hệ M709-124-300 F8 289x594x762mm 4 1,700CMH
Liên hệ M709-123-300 F8 289x594x762mm 3 1,700CMH
Liên hệ M709-188-300 F8 594x492x762mm 8 2,800CMH
Liên hệ M709-198-300 F8 594x289x762mm 8 1,700CMH
Liên hệ M709-196-300 F8 594x289x762mm 6 1,700CMH
Liên hệ M709-204-300 F8 289x289x762mm 4 850CMH
Liên hệ M709-136-250 F8 492x594x634mm 6 2,800CMH
Liên hệ M709-194-250 F8 594x289x634mm 4 1,700CMH
Liên hệ M700-124-100 F9 289x594x254mm 4 1,700CMH
Liên hệ M700-136-100 F9 492x594x254mm 6 2,800CMH
Liên hệ M700-118-100 F9 594x594x254mm 8 3,400CMH
Liên hệ M700-124-150 F9 289x594x381mm 4 1,700CMH
Liên hệ M700-116-120 F9 594x594x292mm 6 3,400CMH
Liên hệ M700-123-120 F9 289x594x292mm 3 1,700CMH
Liên hệ M700-116-150 F9 594x594x381mm 6 3,400CMH
Liên hệ M700-136-150 F9 492x594x381mm 6 2,800CMH
Liên hệ M700-126-150 F9 289x594x381mm 6 1,700CMH
Liên hệ M700-145-150 F9 492x492x381mm 5 2,300CMH
Liên hệ M700-203-150 F9 289x289x381mm 3 850CMH
Liên hệ M700-143-150 F9 492x289x381mm 3 1,300CMH
Liên hệ M700-186-150 F9 594x492x381mm 6 2,800CMH
Liên hệ M700-123-210 F9 289x594x534mm 3 1,700CMH
Liên hệ M700-116-210 F9 594x594x534mm 6 3,400CMH
Liên hệ M700-146-360 F9 492x492x915mm 6 2,300CMH
Liên hệ M700-110-210 F9 594x594x534mm 10 3,400CMH
Liên hệ M700-110-240 F9 594x594x610mm 10 3,400CMH
Liên hệ M700-118-150 F9 594x594x381mm 8 3,400CMH
Liên hệ M700-118-210 F9 594x594x534mm 8 3,400CMH
Liên hệ M700-118-240 F9 594x594x610mm 8 3,400CMH
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Catalogue DriPak 2000 Catalogue DriPak 2000
Yêu cầu báo giá
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0827.077.078
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Nam: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0829.077.078
  + Email: tri@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan
Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá